Sabtu, 26 Januari 2013

Kunci Determinasi Tumbuhan


Sunday , 27 JANUARI 2013

Kunci Determinasi

KUNCI DETERMINASI (KUNCI DIKOTOMI)
Untuk menentukan familia
1a.Tumbuhan tidak mempunyai bunga sejati, tumbuhan berspora (gol.1=Paku- pakuan)..........................................................................17
1b.Tumbuhan mempunyai bunga sejati...........................................................................2
2a.Terdapat alat pembelit, kebanyakan tumbuhan memanjat (gol.2 = tumbuhan dengan alat pembelit....................................................................27
2b.Tidak ada alat pembelit, dapat memanjat atau membelit dengan batang, poros daun atau tangkai daun................................................................3
3a.Daun berbentuk jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal dilapisi oleh sisik tipis....................................................................13.Pinaceae
3b.Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas...................4
4a.Bangsa rumput atau yang menyerupainya, daun dengan tulang sejajar atau melengkung, tidak berduri, dengan pangkal berpelepah, bunga merupakan bulir, terdapat diketiak, sekam............................................................................5
4b.Tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput, daun atau bunga tidak tersebut di atas.............................................................................6
5a.Batang bulat atau kadang-kadang pipih, ibu tangkai karangan bunga kebanyakan berbuku, karangan rambut pada batas antara pelepah dengan helaian daun kerap kali kelihatan jelas. Ujung sekam kadang-kadang berjarum, sekam tidak tersusun spiral.................................................................19.Gramineae
5b.Batang kerap kali bersegi 3 atau 2/lebih, kadang-kadang bulat dengan banyak saluran udara. Ibu tangkai tidak berbuku, sekam tidak berjarum...............................................................20.Cyperaceae
Untuk menemukan genus
1a.Karangan bunga terdiri atas banyak poros yang kaku terkumpul, berbentuk bongkol atau payung rapat, rumput pantai........................................1.Spinifex
1b.Karangan bunga lain...........................................................2
2a.Anak bulir duduk atau di depan tangkai yang sangat pendek dan tidak bercabang, terkumpul menjadi bulir atau tandan berbentuk bulir, rumpun bulir................3
2b.Anak bulir bertangkai pendek, dua atau lebih pada tangkai pendek, bercabang, bersama-sama merupakan malai terkumpul rapat berbentuk bulir di ujung, rumput malai bulir............................................................................17
2c.Anak bulir bertangkai panjang atau pendek, tetapi ibu tangkai yang panjang dan bercabang, merupakan malai, rumput malai............................................................................18
3a.Bulir jantan terkumpul pada tanaman yang sama menjadi keseluruhan berbentuk payung tandan yang terminal, yang betina sendirian di ketiak serupa tongkol, dikelilingi oleh benyak daun pelindung.......................................................................Zea
3b.Karangan bunga lain...........................................................4

0 komentar:

Posting Komentar